A kállósemjéni Dr. Erdész Sándor Könyvtár kettős funkciójú nyilvános könyvtár.

Feladata: Kállósemjén Nagyközség felnőtt és iskoláskorú lakosságának biztosítsa a szabad korlátozás  nélküli hozzáférést a könyvtári dokumentumokhoz és információkhoz.

Könyvtárunk küldetését folyamatosan bővülő dokumentum állományával, a felhasználói igényeknek megfelelő szolgáltatásaival, technikai felszereltségével, könyvtárosai szakmai felkészültségével kívánja megvalósítani.

A fent soroltak segítségével az alábbiakat tartja  küldetésének:

  • kiszolgálni az oktatás különböző szintjén tanulókat
  • segíteni az életen át tartó tanulás folyamatát
  • segíteni a szabadidő hasznos eltöltését
  • elősegíteni a gyermekek olvasóvá nevelését
  • megoldottá tenni a fizikailag hátrányos helyzetüek ellátását
  • felkutatni, összegyűjteni, feltárni a település helyismereti anyagait
  • Együttműködni a község és más települések intézményeivel az olvasók számára szükséges információkhoz való hozzáférés érdekében
  • A könyvtár társadalmi megítélésének javítása érdekében minden szükséges lépést megtenni.

 

Kállósemjén, 2016 december 18.

                                                                                                                             Hollósi Istvánné

                                                                                                                              könyvtárvezető