Text Size

Fontos bejelentési kötelezettségek

Gazdálkodók Figyelmébe: Fontos bejelentési kötelezettségek

Új őstermelői igazolvány számának bejelentési kötelezettségei:

Tudjuk, hogy a 234/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet által módosított mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet révén a 2009. január 1. előtt kiállított igazolványok 2012. december 31-ig voltak hatályosak.

Az új őstermelői igazolvány kiállítását követően pedig a  gazdálkodóknak be kell jelenteniük az adatváltozást az MVH felé a G002 adatlapon, vagy elektronikusan 15 napon belül, miszerint módosult az őstermelői igazolvány számuk. Ezen túlmenően ezt az adatváltozást a Kamarai regisztrációs felületen is módosítani kell.

http://regisztracio.agrarkamara.hu/modosit.php

A földhasználók azonosító adatainak kötelező bejelentése: 

2013. január 1-jével, ill. 2013. február 1-jével változnak a földhasználati nyilvántartási eljárásra vonatkozó szabályok. A módosult szabályozást a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvényt (a továbbiakban: Tft.) módosító 2012. évi CCXIII. törvény, és a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet módosító 355/2012. (XII.13.) Korm. rendelet, valamint a 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet tartalmazza.

A Tft. 2013. február 1-jével kötelező adatszolgáltatást ír elő a földhasználati nyilvántartásba már bejegyzett földhasználók számára. A Tft. új 25/G. § (1) bekezdése értelmében a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett magánszemély földhasználónak a személyi azonosítóját és az állampolgárságát, gazdálkodó szervezet földhasználónak pedig a statisztikai azonosítóját kell bejelentenie az ingatlanügyi hatóság felé. Ezen rendelkezés azokra a földhasználókra vonatkozik, akik 2012. december 31-ig a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre kerültek. Ezen földhasználók az adatszolgáltatási kötelezettségüknek 2013. március 30. napjáig a „földhasználati azonosító adatközlési adatlap” kitöltésével tehetnek eleget. Az adatlaphoz csatolni kell magánszemély földhasználó esetében a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány, gazdálkodó szervezet földhasználó esetében a statisztikai azonosítót tartalmazó okirat másolatát is.
Az adatközlési bejelentéssel indult eljárás díjmentes, de csak akkor, ha azzal együtt változás bejelentésére nem kerül sor. Az adatközlési adatlapot a használt földterület fekvése szerint illetékes járási földhivatalhoz kell benyújtani. Ha a földhasználó több járási földhivatal illetékességi területéhez tartozó termőföldet használ, úgy a bejelentését kizárólag egy földhivatal felé kell megtennie azzal, hogy az adatlapon fel kell tüntetnie azoknak a településeknek a nevét, amelyeken a nyilvántartásba vett földhasználatával érintett földrészletek vannak.

További információk: Heskóné Vass Judit (30/374-4671)

tanácsadó

Képgaléria

Hasznos linkek