A projekt bemutatása

A projekt megvalósításával hozzájárul Magyarország Csatlakozási Szerződésben vállalt kötelezettségének megfelelően, a 2000 lakosegyenérték feletti szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázási feladatainak, szennyvízkezelésének, korszerű iszapkezelésének és hasznosításának, valamint a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szennyvíztisztító telepi elhelyezésének fejlesztéséhez.

A projekt megvalósításának helye Magyarország, Kállósemjén település.

Kedvezményezett neve: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Kft.,
Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata

A projekt címe: Kállósemjén szennyvíztisztító telep bővítés és korszerűsítés

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.2.1-15-2015-00004

A szerződött támogatási összeg: 244 661 827 Ft.

A támogatás mértéke (%-ban): 86,772338%

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2018.12.31.