Kállósemjénben a felszabadulás  előtti évekből nem maradtak fenn nyomok arról, hogy hosszabb ideig működött volna könyvtár a településen. 

A Földművelésügyi minisztérium 1898-tól állított fel falusi gazdaköri népkönyvtárakat.

1926-1937-ig adományozott gazdasági népkönyvtárat . Kállósemjén „1929. XII. 30-án 152 kötet könyvet kapott” .

 A háború után nem találhatók ennek a könyvtárnak a nyomai, valószínűleg elpusztultak, elkallódtak.

A  napjainkban is működő könyvtár az 1950-es években szerveződött, a Nagykállói Járási Könyvtár letéteként, népkönyvtárként.

1960-ban a működtetését átvette a községi tanács,  494 kötettel rendelkezet egy 9 m2 helysíségben működött, Berecz László tiszteletdíjas tanító volt a könyvtáros.  Hetente két napon 2-2 órában tartott nyitva.

A következő években elkezdődött a költözések sora. A helyiség alapterülete 9 m2 -ről, 16 m2-re növekedett. Az itt elhelyezett  kötetek száma 2463 db  volt.

Ezek után vándorolt az állomány szolgálati lakástól kezdve növényvédő állomáson keresztül a párthelyiségig.  Végül megkapta a pártház ifjúsági termét.  1968-ra a könyvállomány annyira megnövekedett,” könyv hátán könyv volt.”( Sallai István  a Könyvtáros  1968. 7. számában „ világcsúcsként” értékelte ezt a rettenetes zsúfoltságot. Mozdulni alig lehetet, könyvtári rendet biztosítani pedig képtelenség volt.)

A könyvtár  1972-ben új helyet kapott(50m2-t), s már 8920 kötettel rendelkezett, szabadpolcos  elrendezésben.

1977-ig a faluhoz tartozó négy nagyobb tanyán működtek tanyasi iskolák és ezekhez tartozott  egy –egy fiók könyvtár községi letéttel.  Az iskolák bezárásakor a kintlévő állomány visszakerült a községi  könyvtárba.

 1981-ben a könyvtár mellett lévő ifjúsági ház termét is hozzácsatolták. Ekkor  került sor az olvasóterem kialakítására.

A könyvtár területe 122 m2-re nőtt. A bővítés során kapott korszerű bútorokat, ezáltál igen szép és otthonos lett. A tárgyi feltételek megteremtése után megnyílt a lehetőség a működési feltételek kialakítására.

Nyolc órában működött a könyvtár,  szakképzett könyvtáros irányította. 1960-1996-ig Papp Olga volt a könyvtáros aki a kezdetektől vezette a könyvtárat.

A fűtés korszerűsítése, hőtárolós villanykályhák beszerelésével 1983-ban megtörtént. Ekkor kapott a könyvtár katalógus szekrényt, elkészült a raktári és betűrendes katalógus. Néhány technikai eszközzel rendelkezett pl. rádió és lemezjátszó.

1985-ben a zenei sarok kialakításával a könyvek és folyóiratok mellett a zenei kazetták és lemezek is megtalálhatók a könyvtár állományában.

A zenei részleg iránt nagy volt az érdeklődés, különösen az átjátszási lehetőségnek volt sikere. Különböző rendezvényekhez itt válogatták, vették át az anyagot. Az óvodások is szívesen és nagy örömmel jöttek csoportos zenehallgatásra.  Zenei oktatás is folyt az olvasóteremben, itt nyert elhelyezést egy pianínó, amin hetente két nap délután zongora oktatás történt.

A könyvtár 1997-ig nyílvános közművelődési könyvtárként működött.  A községi könyvtár mellett 1997-ig a helyi általános iskolában heti 2 nap délutánonként működött iskolai könyvtár.

Ebben az évben a képviselőtestület az általános iskola vezetésével egyetértésben úgy döntött, hogy megszünteti az iskolai könyvtárat  és állományából a kötelező olvasmányokat, a szépirodalmi részt átadja a községi könyvtárnak, a  tankönyvek és a tanári kézikönyvek az általános iskola állományában maradnak.

A községi könyvtár funkciója bővült ezentúl az iskolai könyvtári feladatokat is ellát, így a könyvtár kettős funkciójúvá vált.

Az állomány nagysága az évek során megsokszorozódott.

1997-ben a Soros  Alapítvány  pályázatának keretében kapta a könyvtár az első számítógépet, lézernyomtatót,  internet hozzáférést és 19 db CD ROM-ot. A könyvtári állomány feldolgozásához a SZIRÉN könyvtári programot.

1999-ben A Nemzeti kulturális Örökség Minisztériuma  által kiírt Könyvtárpártoló Önkormányzat című pályázaton I.díjat  nyert Kállósemjén Önkormányzata. A megtisztelő címmel járó pénz jutalomból 2 db számítógépet vásárolt a könyvtár.

2002-ben a Széchenyi terv pályázatának köszönhetően 6 új számítógép került beszerzésre.

A számítógépek könyvtárba kerülésével megindult a felhasználó képzés is.  2002-bena helyi lakosság köréből 100 fő vett részt a számítógép és internethasználati tanfolyamunkon. 2006-ban az Ezüstnet pályázat keretében a nyugdíjas korosztály ismerkedett a számítógép és az Internet rejtelmeivel.

A folyamatos karbantartás ellenére a könyvtár épülete egyre csak amortizálódott, ezért 2004 októberében Kállósemjén Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Könyvtár és a Közösségi Ház felújítására.

Az AVOP program keretében a pályázat sikeres lett a felújítás 2005 őszén megvalósult 33 millió Ft  értékben. Magastetőt kapott az épület kívül, belül megszépült.

A bútorzat felújítására az NKA pályázatán az Önkormányzat 609 320 Ft támogatást kapott és ugyan annyi saját erő összeggel  egészítette ki a pályázott összeget.

A pályázat során bővült a könyvtár egy nagy teremmel, ennek a teremnek a bepolcozása, tv és fénymásoló állvány  készítése valósult meg  a pályázati pénzből.

2012-ben a „ Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése-Tudásdepó Expressz pályázaton 7 962 110 Ft támogatásban részesült könyvtárunk. A pályázat keretében teljesen megújult a számítógépes parkunk, beszerzésre került egy színes nyomtató és egy térképnyomtató is.

Könyvtárunk a klasszikus könyvtári feladatok mellett,  sokszínű szolgáltatásokkal várja a lakosság minden korcsoportját.

Lehetőség van nálunk a számítógép és Internet használata mellett  térítés ellenében fénymásolásra, nyomtatásra, faxolásra , szkennelésre, spirálozásra,  laminálásra.

Legfontosabb feladatunknak tartjuk a gyerekek olvasóvá  nevelését. 2018-ben lesz 10 éves az olvasópályázatunk, melynek keretében nyáron a gyerekek meséket és ifjúsági irodalmat olvasnak és a hozzájuk kapcsolódó feladatlapokat oldanak meg.  Az Őszi Könyvtári napok keretében októberben tartjuk az ünnepélyes eredményhírdetést, ahol minden résztvevőt megjutalmazunk.

A jutalomkönyvek megvásárlásához a Móricz Zsigmond Megyei Könyvtártól és a fenntartó Önkormányzattól kapunk támogatást.

Évente 3- szor húsvét és karácsony előtt kézműves foglalkozásokat tartunk a könyvtárban, amelyen a tanulók nagy számban vesznek részt. Ezek a foglalkozások lehetőséget teremtenek arra, hogy a gyerekek újra visszajöjjenek  hozzánk és aktív olvasóvá váljanak.

Könyvtárunk 2012 december 18.-án vette fel a Dr. Erdész Sándor Könyvtár nevet.

A Könyvtárral egy szervezeti egységet alkotó Közösségi Ház pedig a kállósemjéni születésű Páll Gyula  festőművészről    lett elnevezve.

A Közösségi Ház ad helyet a különböző közösségi rendezvényeknek.

Számos kiállítást rendeztünk már helyi és vendék alkotók munkáiból. Itt zajlanak a különböző közgyűlések, véradás , szemvizsgálat, munkaerő toborzás, tanfolyamok, ismeretterjesztő  előadások.

Könyvtárunk mint egy információs központ működik a településen. Helyt adunk és segítjük a falugazdászokat a település lakosainak ellátásában. Az elektronikus ügyintézésben is rendelkezésére álluk a hozzánk fordulóknak.

2016-tól helyt adunk a Kállósemjéni  Diákokért és Ifjakért  Egyesületnek akik  az általános iskolás gyerekeknek oktatnak táblajátékokat és robotikát.

Nyáron a napközis  Erzsébet tábor munkáját segítjük.