A Dr. Erdész Sándor Könyvtár  Könyvtár  Stratégiai Terve 2016-2020

Egy könyvtár feladatait, céljait, elsősorban az őt körülvevő környezet határozza meg.

A kállósemjéni Dr.  Erdész Sándor Könyvtár küldetés nyilatkozatában meghatározott feladatok alapján tervezi a következő 4 év stratégiáját.

A 2016-2020 közötti stratégia célja, hogy Kállósemjén Nagyközség lakosainak a legmegfelelőbb könyvtári szolgáltatásokat biztosítsa.

prioritást élveznek a következő feledatok:

  • együttműködés a település oktatási, kulturális és egészségügyi

intézményeivel, családokkal, civil szervezetekkel.

  • nyitottság- főleg az elektronikus információ szolgáltatás területén, az e-kultúra könyvtári meghonosítása.
  • hangsúlyos és hatékony közönségkapcsolati munka.
  • Az oktatási rendszert hatékonyan támogató könyvtári szolgáltatások továbbfejlesztése
  • a digitális írástudás felhasználóinak képzése, online szolgáltatások szélesítése
  • a foglalkoztatottság növelése érdekében az élethosszig tanulás stratégiájának támogatása.

Könyvtárunk sikeres és eredményes működésének feltétele a fenntartó önkormányzat célkitűzéseit támogató, felhasználó központú szolgáltatások kialakítása tovább fejlesztése.

A fejlődést olyan folyamatok tudják biztosítani, amelyek középpontja az együttműködés , a partnerség a felhasználók elégedettségének közzéppontba állítása, az információs technikák alkalmazása valamint a digitális kompetencia fejlesztése.

Jövőkép

A Dr. Erdész Sándor Könyvtár célja, hogy Kállósemjén Nagyközség Információszolgáltató központja legyen.

Az intézmény célja, hogy korszerű, folyamatosan fejlesztett, gondozott és többszempontból feltárt gyűjteményével a szabad információhoz jutás feltételeit biztosítsa. Tudás-, információ és kultúraközvetítő tevékenységével hozzájáruljon használói életminőségének javításához.

Szolgáltatásaival , igazodjon a folyamatosan változó felhasználói elvárásokhoz.

Támogassa az élethosszig tartó tanulást és az önképzést, a szabadidő hasznos eltöltését, az olvasást és az olvasástanulást-tanítást népszerűsítő kulturális programok biztosításával.

Minőségi célkitűzéseink:

A könyvtár elsődleges és alapvető célja a gyűjtőkörébe tartozó különféle megjelenési formájú dokumentumok feltárása, gyűjtése, kezelése.

A könyvtárközi kölcsönzésben elérhető dokumentumok használatának biztosítása helyben vagy kölcsönzés keretében az olvasók számára. Közművelődési intézményként feladatunk az alaptevékenységi körünkhöz kapcsolódó programok, képzések szervezése.

Céljaink elérése érdekében, az olvasók és partnereik igényeire alapozva, folyamatosan fejlesztjük alap-és egyéb szolgátatásaink tartalmát, infrastrukturális hátterét, hozzáférhetőségét.