• A könyvtár látogatása- valamennyi könyvtárhasználó édekében-csak megfelelő öltözékben és az alapvető higiéniás szabályok betartásával lehetséges.
  • A könyvtár szolgáltató helyiségeibe táskát, kabátot bevinni tilos. A könyvtárban hagyott értékekért felelősséget nem vállalunk.
  • Az olvasói terekben és a számítógépes teremben étkezni és folyadékot bevinni tilos!
  • Mobiltelefon használata kizárólag a könyvtár előterében a látogatók és a könyvtári szolgáltatások zavarása nélkül engedélyezett.
  • Dohányozni a könyvtár egész területén, valamint a Könyvtár bejáratától számított 5 méteren belül tilos!
  • Minden könyvtár használónak és látogatónak a könyvtári dokumentumok és használati tárgyak épségét meg kell óvnia!
  • Tilos a könyvtárban a többi olvasót zavaró módon viselkedni, hangoskodni, szaladgálni.
  • A könyvtár területén hírdetések, közlemények csak az intézmény vezetőjének engedélyével helyezhetők el.
  • A könyvtár rendjét megszegő, a könyvtárhasználat szabályait be nem tartó olvasótól a szolgáltatások ideiglenesen vagy véglegesen megvonandók.