Text Size

Bizottságok feladatai

ÜGYRENDI BIZOTTSÁG:

FELADATA:

1.A bizottság előterjesztést nyújthat be a képviselő-testülethez, kezdeményezheti önkormányzati rendelet alkotását, módosítását.

2. A bizottságot feladat-, illetve hatáskörébe tartozó ügyekben a bizottság elnöke képviseli.

3. A bizottság előzetesen állást foglal, véleményez, javasol:

a) Kállósemjén Nagyközség Önkormányzata éves költségvetéséről, valamint a zárszámadásról szóló rendelet-tervezetekről,

b)a bizottság feladatkörét érintő valamennyirendelet-tervezetről, képviselő-testületi előterjesztésről,

c) a lakosság széles körét érintő előterjesztésekről, amennyiben a szakbizottság feladat- és hatásköréhez az előterjesztés témája szorosan kapcsolódik;

b) a képviselő-testület gazdasági programjáról,

c)a képviselő-testület éves munkatervéről,

d)a bizottság feladatkörébe tartozó területen a helyi népszavazásra és népi kezdeményezésre irányuló előterjesztésekről,

e) a képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról, módosításáról,

f) a bizottság elnöke javaslatára minden olyan ügyben, amelyben szükségesnek mutatkozik a bizottság állásfoglalása.

4. A bizottság dönt:

a) ügyrendjének megállapításáról,

b) munkatervének megállapításáról,

c) a képviselő-testület által átruházott hatáskörökben, mely döntésekről évente tájékoztatja a testületet;

d) a költségvetésről szóló önkormányzati rendelet szerint a feladatkörébe külön megállapított pénzügyi alapok felhasználásáról és a hatáskörébe utalt ügyekről.

5.A bizottság ellenőrzi határozatainak és a feladatkörét érintő önkormányzati rendeleteknek és képviselő-testületi határozatoknak a végrehajtását.

6.Kapcsolatot tart a feladatkörét érintő szakterületen működő, az önkormányzat által fenntartott intézményekkel és a lakossági önszerveződő közösségekkel.

7.Kezdeményezheti a hatályos rendeletek, határozatok felülvizsgálatát, módosítását,

8.Ellátja a képviselőtestület ülésein a titkos szavazás lebonyolításával kapcsolatos feladatokat,

9.Közreműködik az SZMSZ előkészítésében, vizsgálja a rendelet hatályosulását,  javaslatot tesz a módosítására,

10.Előterjeszti a polgármester béremelésére, költségtérítésére, s egyéb jutalmazására vonatkozó javaslatait,

11.Véleményezi a kitüntetésekre, elismerésekre beérkezett javaslatokat

12.Eleget tesz a vagyonnyilatkozatokkal és az összeférhetetlenség vizsgálatával kapcsolatos nyilvántartási és ellenőrzési kötelezettségnek.

13.Eseti megbízás alapján eljárást folytat egyéb feladat és hatáskörébe tartozó tárgykörben

Képgaléria

Hasznos linkek